PREGATIT PENTRU VIITOR

PREGĂTIT PENTRU VIITOR

Contract de finanţare POCU/909/2/4/150110

Cod SMIS 150110

Perioada de implementare: 02.09.2021 – 01.09.2023

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Susținerea antreprenoriatului prin: 

dezvoltarea competențelor, aptitudinilor și aptitudinilor antreprenoriale a 75 tineri NEETs

– acordarea de subvenții (micro-granturi) în valoare de maxim 25.000 euro pentru 18 afaceri nou înființate de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 18 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în județele Iași ;

sprijinirea dezvoltării sustenabile a afacerilor prin acordarea de servicii de consiliere/ consultanță / mentorat/monitorizare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI:

 • Se încadrează în categoria de tânăr NEETs șomer, cu vârsta între 18-29 de ani (care nu urmeaza o forma de invatamant, nu realizeaza venituri),;
 • Domiciliul/ reședința în județul Iași;
 • Face parte din una dintre următoarele categorii de tinerii NEETS: – Nivel A – „ușor ocupabil” – pentru cei care doresc să dezvolte o afacere înregistrat și profilat în prealabil de Serviciul Public de Ocupare – SPO;
 • Să aibă disponibilitatea de participare la activitățile proiectului (programe de formare profesională, antreprenoriat, consultanta);:
 • Formare profesională antreprenorială – curs de Competențe antreprenoriale cu durată de 60 ore
 • Organizarea unui concurs de planuri de afaceri
 • Servicii de consiliere/ consultanță/ mentorat 
 • Asistență pentru înființarea firmelor

FINANȚAREA ACORDATĂ: MAX. 25.000 EURO 

ACTIVITĂȚI EXCLUSE DE LA FINANȚARE: 

 • Activități din domeniul pescuitului și acvaculturii
 • Activități în domeniul producției primare de produse agricole
 • Activități legate de export către țări terțe sau state membre
 • Activități condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate
 • Activități pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor înființate
 • Nu beneficiază de finanțare/ dublă finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU, în momentul înscrierii; 
 • ACORDAREA SUBVENȚIILOR / MICRO-GRANTURILOR
  • CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU BENEFICIARII SUBVENȚIILOR:
   • Angajarea a minim 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite*
   • Funcționarea întreprinderii: min. 12 luni pe perioada de implementare a proiectului 
   • Perioadă de sustenabilitate: min. 6 luni:
    • CONTINUAREA FUNCȚIONĂRII AFACERII
    • MENȚINEREA LOCULUI DE MUNCĂ OCUPAT

*În cazul vacantării, locul de muncă trebuie să fie ocupat în termen de max. 30 zile

INSCRIE-TE ACUM la Cursul de Competente antreprenoriale cu posibilitate de finantare de 25.000 Euro!

pentru inscrieri click office@blueconsulting.ro