Lucrător în cultura plantelor

Competențele unui lucrător în cultura plantelor îi oferă o multitudine de posibilități de a profesa în domeniul agricol, de la cultivarea legumiculelor, floricolelor și fructelor, până la îngrijirea și recoltarea viței de vie.
Cod NC: 6111.1.1

Avantajele și oportunitățile participării la curs:
•Posibilitatea accesării Fondurilor Europene;
•Obținerea unui certificat cu recunoastere natională și internațională;
•Dobândirea competențelor necesare practicării meseriei de lucrător în cultura plantelor;
•Posibilitatea dezvoltării propriei afaceri.

Ce tip de diplomă obțin după absolvirea cursului de Lucrător în cultura plantelor?
După absolvirea cursului se eliberează un Certificat de Calificare Profesională, însoțit de Suplimentul Descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competențe:
1.Identificarea condițiilor specifice de amplasare a diferitelor culture de câmp și furajere;
2.Aprovizionarea cu materii prime și materiale;
3.Pregătirea terenului pentru înființarea culturilor;
4.Înființarea culturilor de câmp și furajere;
5.Executarea lucrărilor de întreținere a plantelor de câmp și furajere;
6.Racoltarea, depozitarea, conservarea și valorificarea culturilor de câmp și furajelor;
7.Munca în echipă;
8.Comunicarea la locul de muncă;
9.Aplicarea normelor de P.S.I. și P.M.

Durata cursului: 360 ore

Condiții de acces: 4 clase

Prețul cursului: 700 lei

Înscrie-te aici!

Documente necesare :
• Copie CI / BI;
• Copie certificat de naștere;
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
• Copia ultimului act de studii;
• Adeverință medicală (cu specificația “clinic sănătos” )în original sau copie după fișa de aptitudinie liberată de medicina muncii.

Programul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), fost CNFPA iar certificatul este avizat de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și recunoscut în Uniunea Europeană.

Lucrătorul calificat în cultura plantelor se ocupă cu activitățile de producere a legumelor, fructelor, florilor și viței de vie pentru a asigura satisfacerea nevoilor sporite de consum ale populației, cât și pentru a valorifica superior pământul și altere surse de care dispune.
Ocupația presupune competențe referitoare la amplasarea culturilor, producerea răsadurilor, plantarea și întreținerea corespunzatoare a culturilor. De asemenea, implică o bună rezistență la condițiile dificile de lucru în câmp care se referă la condițiile climatice diferite: umiditate excesivă sau secetă, insolație, program prelungit de lucru, urmărirea calității lucrărilor utilajelor mecanice și asigurarea condiților de protecție a muncii şi normele specifice de sănătate și securitate ocupațională cât și protecția mediului.