Dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse

Dezvoltarea durabilă poate fi definită simplu ca o calitate mai bună a vieţii pentru toată lumea, atât pentru prezent cât şi pentru generaţiile viitoare. Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. Problematica promovării egalităţii şanselor în viaţa socială pentru ambele sexe, constituie o cerinţă esenţială pentru societatea românească, fiind considerată o componentă de bază a preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. De aceea, stimularea în egală măsură a contribuţiei femeilor şi bărbaţilor la dezvoltarea durabilă şi la progresul societăţii a căpătat o importanţă crescândă în România.

Condiţii de acces: studii generale

Pretul cursului este de 600 lei. 

Înscrie-te aici!


La finalul programului de formare, participanţii vor fi capabili să:

  • cunoască care este rolul şi activitatea structurilor existente la nivel internaţional naţional, regional şi local în lupta împotriva discriminării şi promovării egalităţii de şanse pentru toţi;
  • identifice barierele şi modelele de intervenţie vizând asigurarea egalităţii de şanse şi tratament;
  • cunoască metodele de promovare eficientă a şanselor egale pentru toţi;
  • identifice grupurile vulnerabile din perspectiva egalităţii de şanse şi nediscriminării;
  • cunoască măsurile practice privind egalitatea de şanse pentru grupurile vulnerabile;
  • îşi îmbogăţească cultura egalităţii şi diversităţii;
  • recunoască factorii culturali, economici, politici, juridici, socio-economici care influenţează egalitatea de gen;
  • identifice stereotipurile/discriminările de gen;
  • evalueze principalele blocaje şi prejudecăţi apărute în diverse domenii în relaţie cu genul, vârsta, etnia etc.
  • promoveze  beneficiile egalităţii la nivel social, structural şi organizational