Despre Ecdl

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.
Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de țări  de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.
Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie și dorește să își certifice la standard recunoscut internațional abilitățile de utilizare a computerului.
Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.
Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Un CV este 100% complet cu ECDL
Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele depromovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

  • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
  • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.

În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universităţi precum: SNSPA București, ASE Bucureşti – CDIMM, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea București – Departamentul de Învățământ la Distanță – CREDIS.

  • Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.

  • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL şi nu expiră.
Profilul ECDL poate fi dezvoltat pe întreg parcursul vieţii

ECDL PROFIL
Pentru a ţine pasul atât cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competenţe şi arii de cunoştinţe specifice, cât şi cu schimbarea generală în ceea ce priveşte modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini şi competenţe de-a lungul întregii vieţi, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.
ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.
Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului.

ECDL START este o certificare a competenţelor digitale care se constituie din patru module separate ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*.
*Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013;  Testare:automată online;  Simulări disponibile: online

ECDL STANDARD  este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.
Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Standard: Prezentări*, Baze de date*, IT Security*, Web Editing**, Image Editing***, 2D CAD****.

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013;  Testare: automată online; Simulări disponibile: online
** KompoZer; Testare: automată online; Simulări disponibile: online
***Gimp;  Testare: automată online; Simulări disponibile: online
****AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuala; Simulări disponibile: manual

ECDL AVANSAT  oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat*, Calcul tabelar Avansat*, Baze de date Avansat*, Prezentări Avansat*
* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013   Testare: automată online  Simulări disponibile: online
Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis,  doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*, Baze de date*, Prezentări*

* Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

 ECDL PROFIL START BAC  si  ECDL PROFIL BAC  
Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Utilizarea computerului
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8
Simulări disponibile: online

Instrumente online
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013
Simulări disponibile: online

Editare de text
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Calcul tabelar
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Utilizarea computerului
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8
Simulări disponibile: online

Instrumente online
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013
Simulări disponibile: online

Editare de text
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Calcul tabelar
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Prezentări
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Baze de date
Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Access 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Access 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro