Manager Resurse Umane

Managerul de resurse umane este responsabilul cu gestionarea eficientă a resurselor umane într-o organizaţie şi răspunde de exercitarea funcţiilor manageriale şi de coordonarea activităţii compartimentului de resurse umane.

Condiţii de acces: studii superioare

Durata cursului : 40 ore

Preţul cursului: 600 lei

Înscrie-te aici!

 • La sfârşitul sesiunii de formare, participanţii vor fi capabili să:
 • stabilească un plan de dezvoltare a resurselor umane
 • ierarhizeze etapele de dezvoltare în ordine logică
 • implementeze un program de resurse umane
 • monitorizeze efectele aplicării  unor programe
 • aleagă soluţii adecvate pentru menţinerea şi creşterea motivării personalului
 • evalueze activitatea personalului din cadrul departamentului de resurse umane
 • stabilească obiectivele de  resurse umane pe baza unui plan strategic  şi de afaceri
 • elaboreze un plan de comunicare a strategiei de resurse umane
 • elaboreze un plan de dezvoltare/implementare resurse umane(capitole,conţinut,etape)
 • elaboreze proiectul de buget de resurse umane
 • stabilească  volumul de muncă necesar atingerii obiectivelor compartimentului de esurse umane
 • stabilească sistemul de monitorizare a costurilor de resurse umane
 • analizeze execuţia bugetului
 • negociezepachetul de ofertă al angajaţilor
 • interpreteze, elaboreze şi să  pună în aplicare o grilă de salarizare
 • elaboreze o organigramă şi relaţiile organizatorice din cadrul departamentului
 • stabilească furnizorii de servicii pentru activitate de resurse umane
 • formezerealizeze un suport de curs(ghid de aplicare) cu informaţii de specialitate
 • Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
 • Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
 • Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
 • Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
 • Elaborarea strategiei de resurse umane
 • Monitorizarea costurilor de personal
 • Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
 • Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
 • Reprezentarea compartimentului de resurse umane