Certificări ECDL

EqualSkills este un program adresat începătorilor, celor care se tem sau care se simt puţin depăşiţi de noile tehnologii. EqualSkills a fost gândit ca un program flexibil de învăţare care să ofere cea mai completă introducere în lumea calculatoarelor, conferind abilităţile de bază de utilizare a calculatorului, fiind destinat celor care au folosit mai puţin sau deloc calculatorul.Prin programa sa şi modul de abordare, EqualSkills vine în completarea gamei de produse ECDL. Pentru cei care urmăresc obţinerea unei certificări ECDL, acest program poate constitui un prim pas în pregătirea lor.Programa acoperă următoarele capitole:

Noţiuni de bază despre calculator: tipuri de calculatoare, componentele unui calculator, cum pornim calculatorul, cum folosim mouse-ul şi tastatura.
Desktop: pictogramele, ferestrele, cum închidem calculatoru.
Ferestre: părţile unei ferestre, lcrul cu ferestre, tipuri de dispozitive de stocare, înţelegerea funcţiei diferitelor tipuri de aplicaţii (procesare text, calcul tabelar, baze de date, prezentări).
Crearea documentelor: deschiderea unei aplicaţii de procesare de text, modificarea, formatarea, copierea şi mutarea textului, tipărirea şi salvarea documentelor.
Lucrul cu fişiere: folderele, tipuri comune de fişiere şi pictograme asociate (.doc, .xls, .mdb, .jpg, .mp3), deschiderea şi închiderea fişierelor şi directoarelor.
Internet: Internet şi World Wide Web (www), Internet Service Provider (ISP).
Navigarea pe Internet: browser web, aplicaţii de navigare web, motoare de căutare, comunitate online, phishing.
Email: conturi şi adrese de poştă electronică, riscuri de securitate, cum scriem si transmitem mesaj.

Fiecărui candidat i se alocă un numar unic de înregistrare, împreună cu caietul de curs. Exerciţiile din caietul de curs, căt şi exerciţiile on-line vor fi rezolvate sub îndrumarea unui instructor, iar la final candidatul va realiza şi un proiect care să implice utilizarea tuturor cunoştinţelor nou-dobândite.

Nu există examen! Evaluarea candidatului făcându-se de către instructor care urmăreşte însuşirea completă şi corectă a cunoştinţelor. Eliberarea atestatului EqualSkills se face pe baza semnăturii îndrumătorului.

ECDL Start este util acolo unde sunt suficiente cunoştinţele dobândite prin parcurgerea a numai patru module şi asigură flexibilitatea certificării cerută de piaţă în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului pentru unele slujbe şi tendinţa angajatorilor de a specializa angajaţii strict pentru acele aplicaţii folosite la locul de muncă.

Modulele aferente Permisului ECDL Start sunt:
Utilizarea Computerului*;
Instrumente online*
Editare de text (Word)*
Calcul tabelar (Excel)*
*Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

Examenele pot fi luate oricand dupa achizitionarea seriei unice, ele putând fi date de mai multe ori în această perioadă, dacă este cazul, fără ca eventualul insucces să fie sancţionat în alt mod decât prin plata pentru susţinerea unui nou examen.

Instruire si certificare ECDL Standard este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.
Cele 7 module ale programei ECDL Standard oferite de Blue Consulting sunt:
– Utilizarea computerului
– Instrumente online
– Editare de text (Word)
– Calcul tabelar (Excel)
– Baze de date (Access)
– Prezentări (Power Point)
– IT Security

ECDL PROFIL

Pentru a ţine pasul atât cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competenţe şi arii de cunoştinţe specifice, cât şi cu schimbarea generală în ceea ce priveşte modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini şi competenţe de-a lungul întregii vieţi, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.

Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului.

.

ECDL AVANSAT

ECDL AVANSAT oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat*, Calcul tabelar Avansat*, Baze de date Avansat*, Prezentări Avansat*

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013 Testare: automată online Simulări disponibile: online

Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat

ECDL EXPERT

ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL DIDACTIC

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*, Baze de date*, Prezentări*.

* Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

ECDL PROFIL START BAC  si  ECDL PROFIL BAC

  Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL.

Utilizarea computerului

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2010
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2010; Windows 7
Simulări disponibile: online

Instrumente online

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010;
Simulări disponibile: online

Instrumente online

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010;
Simulări disponibile: online

Calcul tabelar

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2010
Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2010
Simulări disponibile: online

Utilizarea computerului

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2010
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2010; Windows 7
Simulări disponibile: online

Instrumente online

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010;
Simulări disponibile: online

Instrumente online

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010;
Simulări disponibile: online

Calcul tabelar

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2010
Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2010
Simulări disponibile: online


Prezentări

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS PowerPoint 2010
Aplicatii pentru pregatire: MS PowerPoint 2010
Simulări disponibile: online

Baze de date

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Access 2010
Aplicatii pentru pregatire: MS Access 2010
Simulări disponibile: online


Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

“utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC*
“utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC*
“utilizator nivel mediu”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Start**
“utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Complet**

*Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.
* Permisele ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se obţin în baza unei Serii de înscriere generală unică.
**Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.

Vă puteţi înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înscriere şi achiziţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.
Inscrierea în centrul nostru se face completand formularul aici!

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.
Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.
Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro