Decorator interioare

Ocupaţia de “Decorator interioare“ presupune amenajarea spaţiului interior al locuinţei, precum şi colaborarea dintre decorator şi arhitect pentru a asigura funcţionalitatea şi stilul locuinţei, competenţele decoratorului de interioare nesuprapunându-se celor ale specialiştilor în proiectare. El dezvoltă şi prezintă clientului spre aprobare finală recomandările de design pentru: planificarea spatiului; aranjarea mobilierului; pereti, ferestre, podea; finisaje, culori, propune obiecte de arta, accesorii si decoratiuni. Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs, deschid orizonturile participantului spre artă, design permiţându-i acestuia să-şi pună în valoare creativitatea şi spiritul inovativ

Condiţii de acces: studii medii

Curs de specializare – 80 ore

Pretul cursului este de 1200 lei. 

Înscrie-te aici!

La sfârşitul sesiunii de formare, participanţii vor fi capabili să:

 • conceapă soluţii de amenajare a interioarelor conform solicitărilor beneficiarului
 • întocmească planşe de prezentare manual sau pe calculator
 • alcătuiască un proiect  de amenajare interioară ,cu precizarea principalelor repere
 • ofere consiliere în alegerea materialelor, a obiectelor de decoraţiuni interioare, a pieselor de mobilier şi aparaturii electrocasnice
 • efectueze corect măsurătorile tuturor încăperilor în vederea întocmirii releveului corespunzător
 • stabilească necesarul de materiale pentru execuţia lucrării
 • identifice materialele de bază folosite în executarea lucrării
 • stabilească timpul de muncă alocat fiecărei etape
 • planifice timpul de lucru în vederea îndeplinirii integrale a activităţilor
 • adapteze programul de lucru în funcţie de situaţiile neprevăzute care pot interveni pe parcurs, fără afectarea termenului de finalizare a lucrării.
 • identifice sarcinile proprii in cadrul echipei
 • colaboreze eficient cu ceilalţi membri ai echipei
 • utilizeze un limbaj de specialitate şi tehnici de comunicare adecvate contextului
 • aplice corect formulele matematice de bază utilizate în procesul desfăşurat
 • identifice corect sarcinile, procedurile şi instrucţiunile de lucru;
 • identifice normele de control al calităţii
 • aplice corect normele de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor
 • autoevalueze propriul nivel de competenţă în raport cu solicitările beneficiarului.
 • Alcătuirea unui proiect de amenajare interioară
 • Conceperea soluţiilor
 • Pregătirea prezentării soluţiei propuse
 • Oferirea de consultant
 • Efectuarea de relevee ale situaţiei existente
 • Planificarea sarcinilor proprii şi a timpului de lucru
 • Identificarea materialelor de bază folosite la amenajarea locuinţei
 • Aplicarea procedurilor de control al calităţii
 • Lucrul în echipă
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Dezvoltarea profesională
 • Efectuarea de calcule matematice
 • Analizarea informaţiilor semnificative