Califica-te pentru VIITOR!

Proiectul “Califică-te pentru viitor!” a avut drept obiectiv general creșterea nivelului de calificare a persoanelor de pe piața muncii din Regiunea Nord-Est a României în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, corelată cu cerințele pieței muncii.
Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Plăţi şi Inspecţii Sociale Iași, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.3. “Acces și participare la formarea profesională continuă.”
Broșura de diseminare, în care sunt menționate rezultatele obținute, informații punctuale despre formarea profesională continuă, precum și testimoniale din partea beneficiarilor cursurilor și serviciilor oferite prin proiect poate fi răsfoită la acest link.

Centrul de Servicii Integrate pentru Şomeri – SIOS se adresează şomerilor şi persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă din judeţul Iaşi prin facilitarea accesului pe piaţa muncii în cadrul unui centru care oferă servicii integrate în domeniul ocupării şi măsurilor active. Toate serviciile oferite în cadrul centrului sunt gratuite pentru şomeri şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţul Iaşi.

OBIECTIVELE proiectului vizează:

Înfiinţarea unui centru de servicii integrate de ocupare pentru şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea reducerii şomajului prin acţiuni preventive şi corective, de informare/consiliere şi asistenţă în iniţierea unei activităţi independente.
Creşterea gradului de informare pentru 250 de beneficiari ai proiectului cu privire la planificarea carierei în vederea obţinerii unui loc de muncă, prin dezvoltarea abilităţilor acestora în a folosi metode şi tehnici moderne de căutare a unui loc de muncă utilizate pe piaţa forţei de muncă actuale.
Realizarea a 5 programe de formare profesională relevante în această perioadă pentru piaţa muncii, pentru 150 de şomeri din judeţul Iaşi în vederea asigurării unei inserţii mai uşoare pe piaţa muncii.
Abordare integrata a masurilor de ocupare – ACTIV. Proiectul se derulează de către Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Iasi în parteneriat cu Blue Consulting SRL.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată din mediul urban şi rural prin participarea la programe integrate de măsuri active de ocupare.