Formator

Cursul de Formator se adresează celor care şi-au dobândit partial competenţele pe căi informale, precum şi persoanelor care doresc să se pregătească pentru această profesie. Programul îşi propune îmbunătăţirea nivelului de înţelegere a participanţilor în însuşirea metodelor de lucru cu adulţii, a instrumentelor şi tehnicilor de evaluare a participanţilor la programul de formare, a tehnicilor de feedback şi a modului de revizuire şi promovare a programului.

Curs de perfecţionare – 40 ore

Condiţii de acces: studii superioare

Preţul cursului : 800 lei

Înscrie-te aici!

La sfârşitul sesiunii de formare, participanţii vor fi capabili să:

 • identifice nevoile de formare
 • stabilească obiectivele formării
 • construiască şi să livreze un program  de formare interactiv
 • utilizeze metode şi tehnici speciale de formare
 • evalueze un program de formare
 • realizeze un follow-up eficient
 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităţilor de formare
 • Evaluarea participanţilor la formare
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formării
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 • Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare