Operator introducere, validare şi prelucrare date

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. Ocupaţiaimplică  abilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.

Condiţii de acces: studii medii

Curs de iniţiere – 80 ore
Curs de calificare – 720 ore

Curs de iniţiere – 600 lei
Curs de calificare – 1600 lei

Înscrie-te aici!

La sfârşitul sesiunii de formare, participanţii vor fi capabili să:

 • clasifice: tipuri de calculatoare, componentele unui calculator
 • utilizezepictogramele, ferestrele de pe desktop
 • Cunoască tipurile de dispozitive de stocare
 • Înţeleagă funcţia diferitelor tipuri de aplicaţii (procesare text, calcul tabelar, baze de date, prezentări).
 • Să utilizeze aplicaţii ale sistemului de operare (Word- procesare text, Excel – calcul tabelar, Access – baze de date, Power Point – prezentări, Outlook – poşta electronica)
 • Cunoască regulile de bază ale creării unui document: deschiderea unei aplicaţii de procesare de text, modificarea, formatarea, copierea şi mutarea textului, tipărirea şi salvarea documentelor.
 • lucreze cu fişierele, folderele, tipurile comune de fişiere şi pictograme asociate (.doc, .xls, .mdb, .jpg, .mp3)
 • Utilizeze Internetul si diverse Browsere web, aplicaţii de navigare web, motoare de căutare, comunitate online, phishing
 • aleagă tipul de suport de imprimare în conformitate cu cerinţele lucrării
 • utilizeze corect echipamentele de intrare / ieşire
 • Tehnoredactare
 • Funcţionarea şi exploatarea echipamentelor de introducere şi prelucrare date
 • asigure securitatea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor
 • folosească programe de prelucrare a datelor
 • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
 • Organizarea activităţii proprii
 • Utilizarea echipamentelor periferice
 1. Tehnoredactare
 2. Funcţionarea şi exploatarea echipamentelor de introducere şi prelucrare date
 3. Echipamente de intrare­/ ieşire
 • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
 1. Proceduri de realizare a copiilor de siguranţă
 2. Reguli de securitate a datelor şi documentelor
 3. Protecţie antivirus
 • Introducerea şi validarea datelor
 • Prelucrarea datelor – Programe de prelucrare a datelor (de calcul, interogare, sortare, filtrare, etc)
 • Transpunerea datelor pe suport
 1. Alegerea suportului de transpunere
 2. Pregatirea documentului pentru transpunere
 3. Alegerea formei de listare
 4. Listarea datelor / documentelor