Despre Noi

SC BLUE CONSULTING SRL este o societate comercialǎ, cu capital privat, înfiinţatǎ în anul 2006 din pasiunea pentru performanţă şi dorinţa de transfer a know-how-ului.

Furnizor autorizat de CNFPA

Centru acreditat de ECDL ROMANIA

Membră a Parteneriatului Judeţean pentru Ocupare şi Incluziune Socială

Acreditatǎ de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru servicii de informare şi consiliere pe piaţa muncii şi servicii de medierea muncii pe piaţa internă.

——————————————————————————–

SC BLUE CONSULTING SRL acordă servicii de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii pe piaţa internă şi de consultanţă şi asistenţă în afaceri pentru iniţierea unei afaceri persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, atât celor care nu lucrează cât şi celor care doresc schimbarea locului de muncă.
Scopul nostru constă în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ce vizează: preocuparea permanentă pentru satisfacţia beneficiarilor serviciilor acordate în domeniul ocupării forţei de muncă; identificarea de oportunităţi pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor pieţei muncii; dezvoltarea abilităţilor de antreprenor prin oferirea de consultanţă pentru iniţierea unei afaceri; dezvoltarea de programe pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă atât din mediul urban, cât şi din cel rural; dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale.
Cu o nouă abordare a activităţilor de informare, formare profesională continuă, consiliere profesională, precum şi de mediere a muncii, propunem un sistem transparent, dinamic, clar procedurat şi accesibil deopotrivă pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau angajaţi, cât şi pentru angajatori care au nevoie de personal calificat.
Privind societatea prezentă ca un organism unic, vedem în om celula de bază a sistemului socializării. Omul nu mai reprezintă doar nevoia de satisfacţie materială pentru angajator, ci este cel mai important element ce stă la baza dezvoltării continue a societăţii.